CH CIMAROSAS UNTIL YOU BELIEVE
gjorde det igen!!
BÄSTA CHAMPION TIK , BIM, SVENSK VINNARE-17 och CRUFTS kvalifikation på Stockholms Hundmässa 16 december 2017/
CH CIMAROSAS UNTIL YOU BELIEVE
did it again!
BEST CHAMPION BITCH , BOS, SWEDISH WINNER -17 and CRUFTS qualification on IDS in Stockholm 16 December 2017!!

Cimarosas Excellent  Choice
2018-01-04
Internationell utställning i Göteborg/IDS in Gothenburg:
BHKL-2, CERT, Nordic-R-CERT/BM-2, CC, Nordic R-CC

Fantastiska resultat från Svenska Ras-specialen 2017/ 
Fantastic results from the Swedish Pom-speciality 2017!!

CH CIMAROSAS UNTIL YOU BELIEVE = BTKL-1, BIM, BIS-3/BB-1, BOS, BIS-3 !!

CHITASSENS YES IT IS POSSIBLE = BHKL-3, BIS-4 /BM-3, BIS-4

CIMAROSAS FOOLISH LOVE = BTKL-4, R-CERT, BÄSTA VETERAN/BB-1, R-CAC, BEST VETERAN!!

BELLIVER UNEXPECTED DREAM = BÄSTA AVELSGRUPP / BEST PROGENY GROUP!!

KENNEL CIMAROSAS BÄSTA UPPFÖDARGRUPP/BEST BREEDERS!!