Cimarosas Excellent  Choice
2017-10-08 Utställning i Sundsvall/show in Sundsvall:
BHKL-3, CERT/BM-3, CC
Utställning i Leksand/show in Leksand
BHKL-1, BIM. CERT/BM-1, BOS, CC

 

Fantastiska resultat från Svenska Ras-specialen 2017/ 
Fantastic results from the Swedish Pom-speciality 2017!!

CH CIMAROSAS UNTIL YOU BELIEVE = BTKL-1, BIM, BIS-3/BB-1, BOS, BIS-3 !!

CHITASSENS YES IT IS POSSIBLE = BHKL-3, BIS-4 /BM-3, BIS-4

CIMAROSAS FOOLISH LOVE = BTKL-4, R-CERT, BÄSTA VETERAN/BB-1, R-CAC, BEST VETERAN!!

BELLIVER UNEXPECTED DREAM = BÄSTA AVELSGRUPP / BEST PROGENY GROUP!!

KENNEL CIMAROSAS BÄSTA UPPFÖDARGRUPP/BEST BREEDERS!!