Våra Schäfrar/Our German Shepherds

Några bilder från vår uppfödning av schäfer från 1973-1993.

Alla är tyvärr borta nu men kommer alltid finnas kvar i våra hjärtan.

Some pictures from our breeding of German Shepherd during 1972-1993.

All are now gone but they will allways have a part in our hearts.

Cimarosas Hutz e. Mecky vd Teufleskanzel u. Cimarosas Brenda
Lido zur Wolfskammer e. Reza v Haus Beck u. Inka v Gründel
Romis Betty Effiedatter e. Mecky v d Teufleskanzel u. Cimarosas Effie
Cimarosas Mirac e. Karo v d Teufelskanzel u. Queenlands Minou
Cimarosas Helma e. Mecky vd Teufleskanzel u. Cimarosas Brenda
Queenlands Minou e. Lido z Wolfskammer u. Queenlands Erschi
Romis Gundel e. Kalle v alex u. Cimarosas Effie
Karo v d Teufelskanzel e. Uran Wildstieger Land u. Assie v d Teufelskanzel
Zorro v d Teufelskanzel e. Heiko Loher Stein u. Laika Di Val Sole
Cimarosas Bärbel e. Lido z Wolfskammer u. Quennlands Ixe
Casalands Gloria e. Karo vd Teufelskanzel