Cleo
Skymningsskallets Heart Of Fire
BÄSTA VETERAN, BÄSTA TIK, BIR, CERT, SVENSK UTSTÄLLNINGS CHAMPION
vid SKK´s NORDIC utställning i
Leksand 2022-06-19  

Asta 
Cimarosas All That Matters
BIR , BIG och BIS- 3

på Möklinta Kennel Klubbs inoff 2022!!

Cleo
Skymningsskallets Heart Of Fire
BISS VETERAN X 2
på Norsk Pomeranian Klubbs
dubbel Ras-Special 2022 

Cleo
Skymningsskallets Heart Of Fire
BIR VETERAN, BTKL-4, BIS VETERAN 
på Svenska Pomeranian Klubbens

Ras-Special 2022 

Asta 
Cimarosas All That Matters
BIR BISS X 2
på Norsk Pomeranian Klubbs dubbel Ras-special 2022!!