Året 2012/ The year 2012

Vilket år vi har haft!!

Vi har haft framgångar som man inte trodde var möjliga!!!

Ett helt otroligt år är slut och vi ser fram emot ännu ett Gott Nytt År 2013.

 

What a year we have had!!

Vi have had some succes that we don´t ever believe could happen!!

A fantastic year is over and we looking forward to another  Very Happy New year 2013!!

Noble Art Queen Of My Heart Noble Art Queen Of My Heart

Första utställningen var den 12 februari i Eskilstuna:

Noble Art Queen Of My Heart (Queen) blev Bästa veteran och vann sedan BTKL och blev BIM.

2:a i BTKL var Cimarosas My Beautiful Reward med CERT!/

 

The first show for the year was in Eskilstuna 12th February.

Noble Art Queen Of My Heart (Queen) was Best Veteran and became also winner of BB and BOS.

BB-2 was Cimarosas My Beautiful Reward with CAC.

I mars åkte vi till Birgmingham i England för att delta i Crufts:

Belliver Unexpected Dream (Dreamer) gjorde tillsamman med Fredrik och Micke, det helt otroliga genom att först bli Bäst i Rasen och sedan Bäst i Gruppen!!!

Svensk Pomhistoria skrevs, ingen svensk Pom har tidigare vunnit varken rasen eller gruppen på Crufts som är världens största utställning!!!

Det var helt fantastiskt. A Dream Come True-upplevelse!!!

 

In mars we went to Birmingham in England for Crufts:

Belliver Unexpected Dream (Dreamer) did the most unbelievable thing: He first became Best Of Breed and then Best in Group!!

Fredrik and Micke did a fantastic work with him and a Swedish Pom history was written.

This is the first time a Swedish Pom have been BOB or BIG-1!!

 

It was absolute a Dream Come True-experience!!!

Första maj var det dags för den stora Pom-Specialen i Des  Moines i USA.

Dreamer blev Winners Dog och sedan även Best Of Winner.

Ny Pomhistoria skrivs igen då det var första gången en svensk Pom var med på Pom-Specialen i USA och även blev Best Of Winner!!!!

 

In May it was the time for APC Specialy in Des Moines, USA

Belliver Unexpected Dream (Dreamer) became Winners Dog and also Best Of Winners.

A new Pomhistory was born. It was the first time a Swedish Pom have been in the Speciality and also became Best Of Winners!!!

Cimarosas New Love In Town Cimarosas New Love In Town

SKK hade som vanligt sin utställning i Västerås. I år var det den 28 april.

Cimarosas New Love In Town (Lovis) fick sitt första CERT och blev BIM

Rueben Of Lenette (Ruben) ställdes första gången i veteranklass och blev Bästa Veteran och även 3:a Bästa Hane

 

In Västerås 2012-04-28 was Cimarosas New Love In Town BB-1 wtih CAC and also BOS.

Rueben Of Lenette was showing in veteran class for the firs time and became Best Veteran and also BD-3.

Belliver Unexpected Dream Belliver Unexpected Dream

Den 6 maj åkte Fredrik och Micke med Belliver Unexpected Dream (Dreamer) till Roskilde i Danmark.

Han fick CERT, CACIB och Blev även Bäst i Rasen. Han fick även en kvalification till Crufts 2013.

2012-05-06 was Fredrik and Micke in Roskilde, Denmark with Belliver Unexpected Dream (Dreamer).

He got CAC, CACIB and also Best Of Breed. He alos get a qualification to Crufts 2013.
Den 9 maj hade Pomeranian-klubben sin årliga officella Ras-special i Västerås.

Domare var Jackie Walsh från England.

Oh, vilken dag vi hade!!!!

Dagen började med att Cimarosas Quicksilver Daydream (Siri) blev BIR och BIS-1 valp!!!

Belliver Unexpected Suspect (Stephen) vann sedan juniorklassen och det följdes senare av att Belliver Unexpected Dream (Dreamer) vann unghundsklassen, blev Bästa Unghund och 2:a Bästa Hane med CERT!!!

Det största framgången för dagen blev att Cimarosas Give Me More (Morris) blev 1:a Championklassen, 1:a Bästa Hane, BIR och BIS-1 !!!!!!!!

Bästa Veteran blev Breakin All Rules By Gernada (Breaker) och han fick också sedan Bästa Avelsgrupp!!!!

 

2012-05-09 was the BIG day for the Swedish Pomeranian clubs Speciality in Västerås.

 Judge was Jackie Walsh från England.

 Oh, what a day we had!!!!

 The day started with puppies and Cimarosas Quicksilver Daydream (Siri) was BOB and BIS-1 puppy!!!

 Belliver Unexpected Suspect (Stephen) was the winner of the junior class and Belliver Unexpected Dream (Dreamer) was winner of the intermedian class and became Best intermedian Pom and BD-2 with CAC!!!

 The greatest thing for the day was that Cimarosas Give Me More (Morris) won the Champion class, and became BD-1, BOB and BEST IN SHOW-1 !!!!!!!!

 Best  Veteran was Breakin All Rules By Gernada (Breaker) and also the best progeny group!!!!

 

CH Belliver Unexpected Dream CH Belliver Unexpected Dream

Den 2 juni blev Belliver Unexpected Dream (Dreamer) BIR och BIG-1  med CERT på SKK´s utställning i Norrköping. Domare var Paul Stanton.

 

20125-06-02 was Belliver Unexpected Dream (Dreamer) Best Of Breed and Best Of Group-1 with CAC in a show in Norrköping. Judge was Paul Stanton.

Cimarosas Kisses And Cake Cimarosas Kisses And Cake

Den 16 juni på SKK´s utställning i Avesta blev först Cimarosas Quicksilver Daydream (Siri) BÄSTA VALP och Cimarosas Kisses And Cake (Kakan) blev BIM med CACIB.

Domare var Henrik Johansson

 

In a show in Avesta 2012-06-16 was first Cimarosas Quicksilver Daydream (Siri) Best Puppy and Cimarosas Kissen And Cake (Kakan) was BOS with CACIB.

Den 8 juni var det dags för utställning i Alfta.

Domare var Lars Adeheimer.

BIR med CERT blev Belliver Unecpected Suspect (Stephen)!!!

Rueben Of Lenette blev igen Bästa Veteran och 4:a i Bästa Hane

 

In the show in Alfta 2012-06-08 became Belliver Unexpected Suspect (Stephen) Best Of Breed with CAC!!!!

And Rueben Of Lenette (Ruben) was Best Veteran and BD-4

CH Cimarosas Kisses And Cake CH Cimarosas Kisses And Cake

Den 21 juli var det dags igen för Cimarosas Kisses And Cake (Kakan). På SSUK´s utställning i Köping vann hon championklassen och blev BIM.

Det var Moa Persson som dömde.

 

Cimarosas Kisses And Cake (Kakan) was the winner of Champion class and BOS with a show in Köping 2012-07-21.

The judge was Moa Persson

Cimarosas Give Me More Cimarosas Give Me More

Cimarosas Give Me More (Morris) ställdes ut i Eskilstuna den 18 augusti och fick där Bäst i Rasen och CACIB.

Cimarosas My Beautiful Reward (Donna) blev 2:a Bästa Tik med R-CERT och R-CACIB.

 

 

Cimarosas Give Me More (Morris) was on a show in Eskilstuna 2012-08-18 and he get BOB and CACIB.

Cimarosas My Beautiful Reward (Donna) was BB-2 with R-CAC and R-CACIB.

Cimarosas Something So Special Cimarosas Something So Special

Den 25 augusti gjorde Cimarosas Something So Right (Fabian) sin debut i utställningsringen.

På Norbergs Kenneklubbs utställning blev han BIR-VALP, BIG-VALP OCH BEST IN SHOW-2!!

Domare var Elisabeth Spillman Åkerlund.

 

Cimarosas Something So Right (Fabian) was on his first show 2012-08-25 in Norberg.

He became BOB-PUPPY, BIG-PUPPY and BEST IN SHOW-2!!!

The judge for the day was Elisabeth Spillman Åkerlund.

Belliver Unexpected Dream (Dreamer) blev Svensk och Dansk CHAMPION vid utställningen i Ljungskile den 26 augusti!!!

Han fick CERT och blev BÄST I RASEN och BÄST I GRUPPEN!!!!

Belliver Unexpected Dream (Dreamer) became Swedish and Dänish Champion at the show in Ljungskile 2012-08-26!!!!!

He got CAC, BOB and BIG-1

CH Belliver In The Line Of Fire CH Belliver In The Line Of Fire

Den första dagen av Högbo Interanationella Dog-Show var den 31 augusti.

Belliver In The Line Of Fire (Amber) var 2.a i BTKL med R-CERT och R-CACIB.

Rueben Of Lenette (Ruben) blev åter igen Bästa Veteran

 

The first day of Högbo International Dog Show was 2012-08-31

Belliver In The Line Of Fire (Amber) was BB-2 with R-CAC and R-CACIB.

Rueben Of Lenette (Ruben) was BEST VETERAN.

CH Rueben Of Lenette ROM CH Rueben Of Lenette ROM

Andra dagen av Högbo Interanationella Dog-Show den 1 september.

Rueben Of Lenette (Ruben) blev ännu en gång Bästa Veteran OCH 3:a  i Bästa Hane med CERT. Och blev i med detta SVENSK CHAMPION!!!!

Cimarosas New Love In Town (Lovis) var 4:a i BTKL

 

The second day of Högbo International Dog Show the 2012-09-01.

Rueben Of Lenette (Ruben) was again Best Veteran AND BD-3 with CAC. And he became SWEDISH CHAMPION!!!!!

Cimarosas New Love In Town (Lovis) was BB-4

Sista dagen av Högbo Interanationella Dog-Show den 2 september:

Rueben Of Lenette (Ruben) blev för tredje gången denna helg Bästa Veteran

 

The last day of Högbo International Dog Show the 2th of September:

Rueben Of Lenette (Ruben) was for therde time  this weekend Best Veteran.

Cimarosas Quicksilver Daydream Cimarosas Quicksilver Daydream

På utställningen i Gimo den 8 september placerade sig Cimarosas Quicksilver Daydream (Siri) som 2:a i Bästa Tik med R-CERT

 

On the show in Gimo the 8 of september was Cimarosas Quicksilver Daydream (Siri) BB-2 with R-CAC

Tokie Tweets Dome Doi Time To Show and Bozena Tokie Tweets Dome Doi Time To Show and Bozena

Den 12 oktober åkte jag ner till Polen för att hämta hem vår efterlängtade gäst från Thailand:

Tokie Tweets Dome Doi Time To Show.

Bozena har visat honom till stora framgångar i Polen med bl a 4 CERT och BEST IN SHOW!!

I went down to Poland in the middle of october to take home our guest from Thailand:

Tokie Tweets Dome Doi Time To Show

Bozena have shown him to BIG success in Poland with 4 CAC and a BEST IN SHOW!!!

Sista utställningen för Belliver Unexpected Dream (Dreamer) detta år blev en utställning i Italien:

Han fick CERT, CACIB och blev Bäst i Rasen samt  fick titeln Insubria-Vinnare.

 

The last show for Belliver Unexpected Dream (Dreamer) was in Italy:

He get CAC, CACIB and BOB. He also get the titel Insubria-Winner

Jag vill tacka alla domare som har uppskattat våra Pommar!!!

Tack också till alla duktiga valpköpare, utan er gick det inte alls!!

Till sist ett Jättetack till Fredrik och Micke för deras proffsiga hjälp med handling och trimning!!!

 

I want to say Thanks to all judge who have appreciate our Poms!!

Thank also to all good puppy owner, without you it don´t work at all!!

AT last a BIG Thanks to Fredrik and Micke for their professional help with handling and grooming!!!